Το Γραφείο μας δραστηριοποιείται από το 2009 σε μελέτες και υλοποίηση ιδιωτικών Η/Μ έργων τόσο οικιακών, όσο γεωργικών και βιομηχανικών.

Στόχος μας είναι η παροχή υπηρεσιών, με συνέπεια και επαγγελματισμό, σε τομείς όπως της μελέτης και εγκατάστασης Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, της Υγιεινής και της Ασφάλειας στην Εργασία - Τεχνικού Ασφαλείας, μελέτες Αυτοματισμών και Ανανεώσιμων Πηγών, όπως και την προετοιμασία φακέλων - έκδοση αδειών.

 

Δυναμικό

Το Γραφείο συνεργάζεται με έμπειρους μηχανικούς, όπως επίσης και με εξειδικευμένα συνεργεία με πολυετή εμπειρία στον χώρο των βιομηχανικών και οικιακών Η/Μ έργων.

Υπηρεσίες

  • Τεχνικός Ασφαλείας
  • Μελέτη, Επίβλεψη, Εγκατάσταση  Ηλεκτρομηχανολογικών 'Εργων
  • Μελέτες γεωργικού ενδιαφέροντος
  • Ανανεώσιμες Πηγές - Αυτόνομα Συστήματα
  • Προετοιμασία φακέλου - Έκδόση Άδειας Λειτουργίας
  • Τεχνικός Σύμβουλος επιχειρήσεων